Đền Trần Tin hoạt động .

"Du xuân đầu năm - Hướng về cội nguồn"
 
Ngày 12/03/2021, Ban lãnh đạo cùng các cấp quản lý Công ty VNE Group đã có cuộc hành trình ý nghĩa về Đền Trần - một quần thể đền thờ tại đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, là nơi thờ các vua Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần_cầu mong sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi.

 
Cuộc hành trình đã gắn kết được những con người VNE và khẳng định VNE luôn là tập thể đoàn kết, hết mình trên mọi mặt trận.