Bộ phận
 • Bộ phận kho
 • Bộ Phận Sàn Thương Mại Điện Tử
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Phòng Kế Toán
 • Phòng Marketing
 • Phòng Media
 • Phòng Mua Hàng
 • Phòng Pháp Chế
 • Phòng Sales
 • Support
 • Thực Tập Sinh
 • Trợ lý
Kinh nghiệm
 • Entry Level
 • Experienced
 • Manager
Địa điểm
 • Hanoi - Vietnam
 • Ho Chi Minh - Vietnam

Các vị trí đang tuyển

2 vị trí

Thực tập sinh sàn Thương Mại Điện Tử

Thực Tập Sinh
Entry Level
Hanoi - Vietnam

[HN/HCM] Thực Tập Sinh Marketing - Mảng Facebook Ads

Thực Tập Sinh
Entry Level
Hanoi - Vietnam