THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Phòng Hành Chính Nhân Sự
  • Thời gian: 
  • Full time: 8h00 – 17h30

Làm từ T2 – sáng T7, nghỉ CN

Quyền lợi:  

Hỗ trợ lương học việc 4 triệu/ tháng

Mô tả công việc

  • - Tuyển dụng theo yêu cầu của người hướng dẫn
  • - Được đào tạo, thực chiến các kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng: Lên kế hoạch tuyển dụng, Xác định nguồn, tìm kiếm, thu hút ứng viên, sàng lọc, đánh giá hồ sơ, phỏng vấn,.....
  • - Bên cạnh đấy được hướng dẫn các công việc liên quan hành chính văn phòng: Sắp xếp, quản lý các giấy tờ, thủ tục hành chính, hồ sơ nhân sự,....

Yêu cầu

  • - Sinh viên năm cuối các trường đại học, học chuyên ngành nhân sự hoặc trái ngành
  • - Có mong muốn theo đuổi, gắn bó với nghề nhân sự
  • - Có laptop cá nhân